matomo cloud

Logistikk

Alle som har jobbet med vareflyt som kjernevirksomhet vet at det er knyttet mange komplekse rutiner og prosesser. Optimalisering gjennom Leanprosesser og andre effektiviseringstiltak er avgjørende for å henge med i konkurransen og å være i forkant av utviklingen. Kanskje til og med være dem som driver utviklingen. Gode innkjøpsprosesser, varehåndteringsrutiner og reklamasjonsprosedyrer er ofte på plass, men hvordan få oversikt over status, hvem som er overbelastet eller har ledig kapasitet? Hvilke lik ramler ut av dine skap dersom noen uventet ikke er på plass en dag?

Egenskaper
  • Unike generiske kravsett for etterlevelse av rutiner knyttet til logistikk
  • Etterrettelighet med mulighet for å delegere oppgaver og frister
  • Trafikklys for å se i sanntid deres grad av compliance i virksomheten
Fordeler
  • Samlet oversikt over etterlevelse av relevante kravsett knyttet til logistikk og supply chain
  • Transparens i virksomheten (les: færre ubehagelige overraskelser)
  • Mulighet for å strukturere opp «vår egen Beste Praksis» fx. på lageret
Utbytte
  • Alle vet alltid hvem som har ansvaret for alle rutiner og prosesser
  • Redusert fare for omdømmetap
  • Styrket tverrfaglig kultur for kvalitet og innovasjon i hele organisasjonen

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258