matomo cloud

Informasjonssikkerhet

Å beskytte seg mot informasjonskriminalitet er viktig for alle virksomheter. Ulike virksomheter benytter seg derfor ulike verktøy og løsninger for å etterleve ulike krav som myndigheter, markedet og styret tillegger dem. Med Kamude forenkles jobben betydelig med å etterleve NSM Grunnprinsipper, personvernreglement (GDPR), pasientopplysningsdirektiv (Normen) og andre interne eller eksterne sertifiseringer. Kravsettene ligger klare med kontrolltiltak – alt ferdig strukturert.

Egenskaper
  • Ulike kravsett klare for å etterleve i verktøyet
  • Etterrettelighet med mulighet for å delegere oppgaver og frister
  • Trafikklys for å se i sanntid deres grad av compliance i virksomheten
Fordeler
  • Samlet oversikt over etterlevelse av relevante kravsett knyttet til informasjonssikkerhet
  • Transparans i virksomheten
  • Enklere å etterleve også andre kravsett (eks. ISO 27001)
Utbytte
  • Sterk informasjonssikkerhet mot eksisterende trusler
  • Redusert fare for omdømmetap
  • Styrket internkultur for sikkerhet

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258