matomo cloud

Beste Praksis

Vi møter mange kunder som ønsker å etterleve ulike krav, standarder og anbefalinger. Noen ganger finnes disse ikke i XML-format, som gjør at kunden må ta i bruk excel eller annet proprietært verktøy. Dette løser vi enkelt i Kamude. Vi legger lett inn det du ønsker å etterleve!

Egenskaper
  • Du oversender kravsett i excel som vi gjør om til xml
  • I Kamude fordeler du ansvar og frister
  • Koble kravsettet opp mot bevis for etterlevelse
Fordeler
  • Utvikle unike kravsett for hele virksomheten
  • Sikre lik praksis og ønsket kundereise
  • Bruk EN plattform for all etterlevelse
Utbytte
  • Fremstå som en mer profesjonell virksomhet
  • Sikre helhetlig oversikt over virksomhetsstyringen
  • Imponer revisor og andre som gjør ettersyn, tilsyn ol

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258