matomo cloud

Anti-hvitvasking / Anti-money laundering

Virksomheter som håndterer penger i en eller annen form plikter å etterleve regulativet knyttet til antihvitvasking. Dette betyr at du trenger å ha en rekke kontrolltiltak aktivert. Kamude holder orden på alle disse kontrolltiltakene, hvilke tiltak som kvitterer ut de ulike lovkravene, hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene og frister knyttet til vedlikehold av tiltakene. Revisor ønsker ikke i fremtiden å bla i Excel-regneark. På proaktivt på lag med lovverket her.

Egenskaper
  • Kravsett utviklet av spesialister innen AML
  • Etterrettelighet med mulighet for å delegere ansvar og frister
  • Trafikklys for å se i sanntid grad av compliance i din virksomhet
Fordeler
  • Samlet oversikt over etterlevelse av AML
  • Sikrer eierskap til problemstillingene i organisasjonen
  • Enklere å etterleve også andre kravsett (eks. GDPR)
Utbytte
  • Styrket bevisst internkultur mot hvitvasking
  • Alltid klar for revisjon og ettersyn
  • Redusert fare for omdømmetap og økonomiske tap

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258