matomo cloud

GRC-plattform for risikostyring.

Moderne risikostyring handler om å fortløpende vurdere hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til virksomheten, samt sikre prosesser for virksomhetens risikostyring og internkontroll.

Kamude er en GRC-plattform som hjelper virksomheter med å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risikoer. GRC-plattformen inneholder trusselkatalog med dertil verktøy for sårbarhets-, konsekvens- og risikovurderinger.

Kamude gir styret, ledelsen og risikoansvarlig kontinuerlig innsikt i hvilke trusler som er identifisert og i hvilken grad de er håndtert gjennom intuitive oversikter. I tillegg viser systemet hvordan IT-systemer, mennesker, prosesser, bygg, maskiner, leverandører, tjenester etc. påvirker ulike deler av virksomheten. Dette bidrar til å forstå konsekvensene av uønskede hendelser slik at ressurser for å redusere kan prioriteres for å redusere sannsynligheten for at situasjoner oppstår eller minimere konsekvensene om de skulle inntreffe.

Egenskaper
  • Oversikt over relevante aktiva av forretningsmessig, teknisk, fysisk og organisatorisk art
  • Funksjonalitet for trusler, årsaker, kilder, tiltak og kontrolltiltak
  • Verdikjedeframvisning og oversiktlige dashboards
Fordeler
  • Få oversikt over trusler og hvordan de påvirker ulike forretningsområder i virksomheten
  • Få et system som støtter oppunder proaktivt og systematisk arbeid for å hindre uønskede hendelser
  • Brukervennlig system for risikostyring
Utbytte
  • Reduser risiko for uønskede hendelser
  • Synliggjøring av konsekvenser som er godt forståelig for styre, ledelse og sikkerhetsansvarlig
  • Ha tydelige handlingsplaner om en risiko inntreffer for å redusere omfanget av skaden

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258