matomo cloud

IT

IT-avdelingen er ofte en bidragsyter til å sikre samsvar med interne og eksterne krav som eks. krav til informasjonssikkerhet og personvern. Det er utfordrende å koble alle krav mot personer, funksjoner, prosesser og systemer. Kamude hjelper virksomheten med å systematisere dette arbeidet og forvalte etterlevelse på en oversiktlig måte. Kamude er også et effektivt verktøy for å synliggjøre risikoer ved å forsinke oppgraderinger, unnlate nødvendige investeringer og jobbe systematisk for å kartlegge risikoer mot virksomheten. Mange virksomheter har som mål om å sertifisere seg innen eks. ISO 27001, men har ikke gode systemer utover Excel for hvordan det skal etterleves i hele virksomheten. Kamude hjelper virksomheten og IT-ledelsen å etterleve kravene så de betyr noe i det daglige, samt gir oversikten over dette arbeidet. Kamude er således en plattform hvor virksomheten kan jobbe på tvers av interne og eksterne krav og samhandle på tvers av forretningsområder i virksomheten for å sikre etterlevelse av kravene.

Egenskaper
  • Forklaring av hva som skal gjøres trinn for å sikre god informasjonssikkerhet og innebygget personvern
  • Brukervennlig funksjonalitet for å planlegge og delegere ansvar til resten av organisasjonen
  • Verktøy for å forklare resten av virksomheten hvordan risiko påvirker de ulike forretningsområdene
Fordeler
  • Få oversikt over trusler og hvordan de påvirker ulike forretningsområder i virksomheten
  • Få et system som støtter oppunder proaktivt og systematisk arbeid for å hindre uønskede hendelser og oversikt over personvernkrav, IT-sikkerhetskrav med mer
  • Brukervennlig system for risikostyring
Utbytte
  • Få forankret informasjonssikkerhet, personvern etc. på tvers av organisasjonen
  • Synliggjøring viktigheten av oppgraderinger og investeringer og deres påvirkning på virksomheten
  • Reduser sannsynligheten for omdømmetap, finansielle tap etc.

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258