matomo cloud

HMS

Hvordan sikre at HMS krav følges og jobbe effektivt med etterlevelse? Som et minimum pålegger internkontrollforskriften alle virksomheter i Norge å ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I tillegg kommer evt. krav om dokumentasjon fra kunder og leverandører. Mange virksomheter opplever også at godt HMS arbeid betyr mer tilfredse ansatte, lavere turnover og mindre sykefravær som igjen betyr sparte kostnader og økt overskudd.

Gjennom GRC-plattformen Kamude kan HMS ansvarlig få en enklere hverdag ved å få bedre oversikt over lovkrav og sikre god etterlevelse av disse gjennom å delegere ansvar i organisasjonen og inkludere automatiske kontrollrutiner.

Egenskaper
  • Helhetlig system for HMS styring og kontroll
  • Systematisering av HMS krav, policyer og aktiviteter for å sikre etterlevelse av HMS krav
  • Kamude er et fleksibelt system som kan benyttes for både store, komplekse virksomheter hvor HMS arbeid er kritisk for virksomheten, samtidig som Kamude også kan benyttes i små virksomheter som ønsker å bruke minimalt med tid på HMS.
Fordeler
  • Rammeverk for å jobbe effektivt med HMS arbeid
  • Sikre god samhandling mellom HMS arbeid og HR strategi
  • Enkelt å knytte HMS krav opp mot aktiviteter for å etterleve kravene
Utbytte
  • Sikre at virksomheten følger kravene i Arbeidsmiljøloven og forskrifter
  • Unngå bøter og pålegg
  • Økt medarbeidertilfredshet

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258