matomo cloud

Vil du sikre kontroll med personvern?

Personvernet er sterkt og med teknologisk utvikling, vokser stadig kravet til alle virksomheter. Straffene for å ikke etterleve lovverket her er så strenge og straffer knyttet til brudd på GDPR merkes for de fleste. Kamude er en GRC-plattform som hjelper personvernansvarlig å jobbe systematisk for å sikre samsvar med GDPR nå og fremover. Personvern angår alle enheter i selskapet, alle ledere og ansatte. Kamude er både et dokumentasjonsverktøy og et verktøy for å delegere ansvar og holde oversikt over hvordan personvern etterleves innen de ulike forretningsområdene og for ulike roller, samt for selskapet som helhet.

Med Kamude og kravsett innen GDPR er du svært godt forberedt på å etterleve personvern overfor ansatte og kunder.

Egenskaper
  • Kravsett basert på EU-standard for GDPR
  • Etterrettelighet med mulighet for å delegere ansvar og frister
  • Trafikklys for å se i sanntid grad av compliance i din virksomhet
Fordeler
  • Samlet oversikt over etterlevelse av GDPR
  • Sikrer eierskap og transparans i virkomsheten
  • Enklere å etterleve oppdaterte GDPR-krav
Utbytte
  • Sterkt redusert fare for omdømmetap
  • Trygghet både internt og eksternt ift at GDPR-hensyn blir ivaretatt
  • Forsikring mot ekstremt høye bøter for brudd mot GDPR-regulativ

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258