matomo cloud

Skap merverdi ut av revisjonsarbeidet

Jobber din virksomhet med revisjon og ønsker verktøy for å effektivisere dette arbeidet, samt gi merverdi til deres kunder i form av gode verktøy for å følge opp funn?

Kamude Audit er en modul i Kamudes GRC-plattform som kan benyttes separat til revisjoner eller om ønskelig i kombinasjon med arbeid rundt governance, risikostyring og compliance. Mange virksomheter benytter i dag Word, Excel og PowerPoint ved revisjoner. Kamude Audit er utviklet i tett samarbeid med ledende revisorer for å digitalisere revisjonsarbeidet. Dette har resultert i at Kamude Audit effektiviserer prosessene til revisjonsteamet og gir en langt bedre kundeopplevelse ved presentasjon av funnene. Ofte krever også funnene tiltak fra kundens side. Gjennom Kamude kan kunden fortsette å jobbe effektivt for å håndtere funnene fra revisjonen.

Egenskaper
  • Revisjonsfunksjonalitet for intern og eksternrevisjon
  • Eksternrevisor betaler ikke for bruk av systemet mot sine kunder, men kunden må minimum kjøpe en lisens som løper per måned fra revisjonsarbeidet starter. Abonnementet kan avsluttes når kunden ønsker det og har en lav kostnad.
  • Rapportfunksjonalitet
Fordeler
  • Godt verktøy for synliggjøring av områder i virksomheten som ikke håndteres. Enkelt å selge inn ekstra rådgivningsbistand
  • Kunden kan jobbe videre på funnene og drive kontinuerlig forbedring
  • Spart tid i revisjonsarbeidet gjennom rapportfunksjonaliteten
Utbytte
  • Differensiering mot andre revisorer
  • Salg av flere konsulenttimer, både bruk av Kamude og bistand til å håndtere etterlevelse av krav
  • Merverdi til kunden

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258