Privacy

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norge er regulert i personopplysningsloven, men også i en rekke andre lovverk som markedsføringsloven og regnskapsloven. Dette gir samlet retningslinjer for hvordan informasjon om personer skal behandles, og Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/) er både tilsyn og ombud på området.

Ansvar for databehandling i Kamude

Ansvaret for behandling av personopplysninger i Kamude ligger hos daglig leder.

Hva bruker vi personopplysninger til

Vi bruker opplysninger om deg til å administrere salg, leveranser, bestillinger og andre sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med, samt for å ivareta informasjonssikkerheten på våre IT-systemer.

Salgshenvendelser

Når du kommuniserer med oss som del av en kjøpsprosess lagrer vi ditt navn, telefonnummer, epost-addresse, arbeidssted, stilling og interesser. Vi sletter personopplysningene når salgshenvendelsen er avsluttet. Disse personopplysningene kan inngå i et aggregert grunnlag for anonymisert salgsstatistikk. Dersom du ønsker kan vi lagre ditt navn, telefonnummer, epost-adresse og arbeidssted i et register over personer som ikke ønsker å bli kontaktet i fremtiden.

Besøk på nettsidene våre

Når du besøker nettsidene våre vil ip-adressen du kontakter oss fra, opplysninger om nettleseren din, hvilke sider du åpner og hvor lenge du ser på dem bli registrert. Om du logger inn på nettsidene våre lagrer vi også ditt brukernavn, tidspunkt og detaljer om tjener-forespørsler.

Bruk av Cookies

Nettsidene våre bruker cookies eller informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som lagres av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted og kan ikke leses av andre nettsteder. Det som lagres i en cookie varierer, men det er vanligvis nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller å huske at du har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjepartscookies

Hvis man inkluderer innhold i nettsider som kommer fra andre nettsteder, slik som reklamebannere eller verktøy for å spore hva du ser på sidene våre, vil disse også kunne lagre cookies på maskinen din. Disse cookiene kalles tredjepartscookies, og benyttes hovedsakelig til innsamling av statistikk. Nettleseren din har funksjoner for å blokkere tredjepartscookies, og denne funksjonaliteten er ofte skrudd å som standard.

Deling av informasjon om salgshenvendelser med tredjeparter

Dersom du ønsker det kan vi dele personopplysninger fra salgshenvendelser med våre partnere slik at de kan ta kontakt med deg for å følge opp bestillinger og leveranser. Delingen er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene, og innebærer et forbud mot at underleverandører kan dele personopplysninger videre med sine underleverandører igjen. Personopplysninger delt med tredjepart slettes når salgshenvendelsen er avsluttet.

Deling av informasjon om besøk på nettsidene med tredjeparter

Opplysninger om deg som er registrert fra besøk på nettsidene deles med tredjeparter. Vi behandler og deler disse opplysningene med tredjepart for å sikre nettsidenes sikkerhet, og for å tilpasse markedsføringen vår til kundenes interesser. Vi er forsiktige med hvilke kategorier av personopplysninger vi deler. Dette er regulert med gjennom egne avtaler med underleverandørene. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om dette.

Våre kunders behandling av personopplysninger

Våre kunder kan lagre krypterte personopplysninger i våre skytjenester. Vi har ikke tilgang til å lese eller endre disse opplysningene. Vi har tilrettelagt for innebygget personvern i våre tekniske løsninger.

Tilgang til informasjon

For å sikre at behandlingen vår av informasjon om deg foregår på en sikker måte er det kun godkjente personer hos oss som har tilgang. Tilgang til personopplysninger gis kun til personer som har en gyldig grunn til å se dem. Tilgangen til informasjon er sikret med sikre kredensialer, og alle ansatte gjennomgår jevnlig relevant opplæring i sikkerhet og personvern.

Sikring av personopplysninger

Lagring og overføring av personopplysninger er sikret i henhold til den vurderte risikoen et eventuelt brudd kan få for den registrertes rettigheter og friheter. Vi har etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet og har et risikobasert program for regelmessige penetrasjonstester.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene vi har lagret om deg er feil eller ufullstendige kan du be oss om å rette dem. Du kan også be om å få data slettet, samt å få innsyn i hva vi har lagret om deg. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kontakt oss ved å sende en epost til privacy@kamude.net

Et solid Governance, Risk & Compliance-system trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.