matomo cloud

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norge er regulert i personopplysningsloven, men også i en rekke andre lovverk som markedsføringsloven og regnskapsloven. Dette gir samlet retningslinjer for hvordan informasjon om personer skal behandles, og Datatilsynet ( https://www.datatilsynet.no/ ) er både tilsyn og ombud på området. Når vi behandler opplysninger om deg har du rett til å bestemme over det vi har registrert.
Ansvaret for behandling av personopplysninger i Kamude ligger hos daglig leder.

Vi bruker opplysninger om deg til å:

 • ivareta informasjonssikkerheten på våre IT-systemer
 • administrere og gjennomføre salg, leveranser, bestillinger, og i andre sammenhenger der vi har en legitim grunn til å vite noe hvem du er
 • forbedre våre nettsider ved å tilpasse innhold og presentasjon til vårt publikum
 • levere avtalte abonnementstjenester til våre kunder på ikke-offentlige nettsider Vi deler ikke opplysninger om deg med andre, og vi behandler ikke dine personopplysninger i USA eller andre tredjeland.

Vi deler ikke opplysninger om deg med andre, og vi behandler ikke dine personopplysninger i USA eller andre tredjeland.

Salgs- og kjøpshenvendelser

Når du kommuniserer med oss som del av en salgs- og kjøpsprosess lagrer vi:

 • navn
 • stilling
 • arbeidssted
 • arbeidsgiver
 • telefonnummer
 • epost-addresse
 • addressen til din Linkedin-profil

Vi sletter personopplysningene når salgshenvendelsen er avsluttet, dersom du ikke samtykker til at vi kan oppbevare dem for senere salgshenvendelser. Disse personopplysningene kan inngå i et aggregert grunnlag for anonymisert salgsstatistikk. Dersom du ønsker kan vi lagre ditt navn, telefonnummer, epost-adresse, stilling og arbeidsgiver i et register over personer som ikke ønsker å bli kontaktet i fremtiden. Du kan kreve at vi sletter disse opplysningene.

Besøk på våre offentlige nettsider

Vi behandler opplysninger om besøkende på våre offentlige nettsider for å sikre nettsidenes sikkerhet og for å forbedre nettsidene våre. Vi samler inn og pseudonymiserer følgende opplysninger om besøkende:

 • deler av ip-adressen din
 • din omtrentlige lokasjon
 • dato og tidspunkt for ditt besøk
 • addressen til nettsiden du kom fra
 • hvilke emner og knapper du har valgt
 • hvilke sider du åpnet og hvor lenge du så på dem
 • opplysninger om nettleseren din, slik som skjermoppløsning og operativsystem

Rådata slettes etter 50 måneder, rapporter slettes etter 12 måneder.

Bruk av Cookies

Noen av nettsidene våre bruker cookies eller informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som lagres av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted og kan ikke leses av andre nettsteder. Det som lagres i en cookie varierer, men det er vanligvis nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller å huske at du har besøkt nettstedet tidligere. Du vil bli spurt om samtykke før våre offentlige nettsider oppretter en cookie.

Tredjepartscookies

Hvis man inkluderer innhold i nettsider som kommer fra andre nettsteder, slik som reklamebannere eller verktøy for å spore hva du ser på sidene våre, vil disse også kunne lagre cookies på maskinen din. Disse cookiene kalles tredjepartscookies, og benyttes hovedsakelig til innsamling av statistikk. Nettleseren din har funksjoner for å blokkere tredjepartscookies, og denne funksjonaliteten er ofte skrudd på som standard. Du vil bli spurt om samtykke før våre offentlig nettsider oppretter en tredjepartscookie.

Deling av informasjon om besøk på offentlig nettsider med tredjeparter

Aggregerte opplysninger om besøkende på våre offentlige nettsider behandles av Matomo i Tyskland. Vi behandler disse opplysningene for å sikre nettsidenes sikkerhet og for å forbedre nettsidene våre, og gir ikke Matomo med eller andre tredjeparter innsyn i dem. Her er Matomos personvernpolicy: https://matomo.org/privacy-policy/

Deling av informasjon om salgshenvendelser med tredjeparter

Dersom du ønsker det kan vi dele personopplysninger fra salgshenvendelser med våre partnere slik at de kan ta kontakt med deg for å følge opp bestillinger og leveranser. Delingen er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene, og innebærer et forbud mot at underleverandører kan dele personopplysninger videre med sine underleverandører igjen. Delte personopplysninger slettes av tredjepart når salgshenvendelsen er avsluttet. Du vil bli spurt om samtykke før vi deler informasjon om salgshenvendelser.

Våre kunders behandling av personopplysninger

Våre kunder kan lagre krypterte personopplysninger i våre skytjenester. Vi har ikke tilgang til å lese eller endre disse opplysningene. Vi har tilrettelagt for innebygget personvern i våre tekniske løsninger, hjelper våre kunder med å overholde lovkravene, og kan bistå personer som ønsker å fremme sine rettigheter overfor en av våre kunder. Ta kontakt for å lære mer om hvordan vi ivaretar personvern i våre SaaS-tjenester.

Tilgang til informasjon

For å sikre at behandlingen vår av informasjon om deg foregår på en sikker måte er det kun godkjente personer som har tilgang. Tilgang til personopplysninger gis kun til personer som har en gyldig grunn til å se dem. Vi pålegger våre databehandlere de samme kravene. Ta kontakt dersom du har spørsmål om hvem som har lest opplysninger om deg.

Sikring av personopplysninger

Lagring og overføring av personopplysninger er sikret i henhold til den vurderte risikoen et eventuelt brudd kan få for den registrertes rettigheter og friheter. Vi har etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet og har et risikobasert program for regelmessige penetrasjonstester. Tilgangen til informasjon er sikret med sikre kredensialer, tekniske løsninger for å håndtere sikkerhetsrisiko, og alle ansatte gjennomgår jevnlig relevant opplæring i sikkerhet og personvern. Ta kontakt dersom du har spørsmål om hvordan vi håndterer informasjonssikkerheten.

Tilgang til informasjon

For å sikre at behandlingen vår av informasjon om deg foregår på en sikker måte er det kun godkjente personer hos oss som har tilgang. Tilgang til personopplysninger gis kun til personer som har en gyldig grunn til å se dem. Tilgangen til informasjon er sikret med sikre kredensialer, og alle ansatte gjennomgår jevnlig relevant opplæring i sikkerhet og personvern.

Sikring av personopplysninger

Lagring og overføring av personopplysninger er sikret i henhold til den vurderte risikoen et eventuelt brudd kan få for den registrertes rettigheter og friheter. Vi har etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet og har et risikobasert program for regelmessige penetrasjonstester.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene vi har lagret om deg er feil eller ufullstendige kan du be oss om å rette dem. Du kan også be om å få data slettet, samt å få innsyn i hva vi har lagret om deg. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger eller har forslag til forbedringer. Kontakt oss ved å sende en epost til privacy@kamude.net