adaptiva.png

Adaptiva

IKT-sikkerhet & Compliance

Microsoft 365

Prosjekt- og endringsledelse

Adaptiva har sin styrke i at de er ‘forretnings-teknologer’. De jobber tverrfaglig, hvilket betyr at de har en teknisk dybde innen skytjenester som f.eks Microsoft 365 og kombinerer dette med GRC fagkompetanse (Governance, Risk, Compliance).

data_equipment.png

Data Equipment

Sikkerhetstjenester

Sikkerhetprodukter

Nettverk

«Vårt mål er å bidra til å gjøre Norge sikrere og være en av Norges ledende leverandører av kostnadseffektive og tidsmessige løsninger innen IT-sikkerhet og infrastruktur. Vi skal være en rådgiver og kompetansepartner for våre kunder og tenker helthetlig sikkerhet i alt vi leverer.»

aeger.png

Aeger

Strategiske og operasjonelle rammer for sikkerhet og beredskap

Vi er spesialister på å hjelpe våre kunder med å løse komplekse utfordringer, konvertere risiko til muligheter og dyrke ansvarlig risikotaking gjennom etablering av sikkerhets- og beredskapssystemer.