matomo cloud

adaptiva.png

Adaptiva

IKT-sikkerhet & Compliance

Microsoft 365

Prosjekt- og endringsledelse

Adaptiva har sin styrke i at de er ‘forretnings-teknologer’. De jobber tverrfaglig, hvilket betyr at de har en teknisk dybde innen skytjenester som f.eks Microsoft 365 og kombinerer dette med GRC fagkompetanse (Governance, Risk, Compliance).

data_equipment.png

Data Equipment

Sikkerhetstjenester

Sikkerhetprodukter

Nettverk

«Vårt mål er å bidra til å gjøre Norge sikrere og være en av Norges ledende leverandører av kostnadseffektive og tidsmessige løsninger innen IT-sikkerhet og infrastruktur. Vi skal være en rådgiver og kompetansepartner for våre kunder og tenker helthetlig sikkerhet i alt vi leverer.»

leantech.png

Lean Tech

Lean tech gjør prosesser:

- Raskere

- Riktigere

- Rimeligere

Lean Tech AS styrker din konkurransekraft og bidrar til en mer bærekraftig utvikling ved bruk av Lean Six Sigma forbedringsmetode. Lean Tech tilbyr kurs (nett, nettmøter og klasserom), rådgivning og coaching. Vi hjelper deg å oppnå målbare resultat ved å gjøre prosesser raskere, riktigere og rimeligere