Kunder og partnere sier…

Våre kunder og partnere har gjort seg noen erfaringer rundt bruk av Kamude. De deler sin lærdom med deg.

Spørsmål?

Et solid Governance, Risk & Compliance-system trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.