Kamude AS

Kamude er et norsk, privateid selskap med Glasspaper Group AS som hovedaksjonær. Selskapet ble etablert i 2016 av ledende GRC eksperter som selv satt med ansvaret for governance, risk management og compliance (GRC) i sine virksomheter, men som ikke syntes de hadde innsikten som var nødvendig for å ha god nok styring og kontroll.

De hadde testet aktuelle systemer for å løse sitt behov, men syntes enten at systemene ikke var gode nok eller at systemene ville medføre for omfattende, kostbare anskaffelser. Dette resulterte i utvikling av en prototype som etter omfattende utvikling over flere år og tett samhandling med pilotkunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere har blitt programvaren Kamude.

Programvaren Kamude er en fleksibel, kostnadseffektiv GRC plattform som både ivaretar nødvendig innsikt for styret og ledelsen i tillegg til å bidra til effektivisering av arbeid relatert til risikostyring og compliance. Etter innspill fra samarbeidspartnere og kunder har også Kamude utviklet en egen modul for revisjon.

Selskapet er fortsatt i en investeringsfase hvor fokuset er å videreutvikle løsningene til å bli det ledende systemet for arbeid med governance, risk management og compliance. Grunnet fleksibiliteten og prisstrukturen kan både større og mindre selskaper ha stor glede av Kamude.

Et solid styringssystem trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.