matomo cloud

1

Skybasert GRC styringssystem for selskaper med ambisjoner

Kamude gjør det mulig for ambisiøse selskaper å forenkle det daglige arbeidet rundt governance, risk management og compliance. Systemet kan benyttes som en alt-i-ett løsning eller håndtering av enkeltemner som eksempelvis personvern, HMS; IT-sikkerhet, risikostyring, revisjon etc, eller du både kostnadseffektivt og enkelt kan bygge egne kravsett og rutiner for ny ønsket innsikt. Sluttresultatet er sparte kostnader, bedre kommunikasjon og kunnskapsdeling, redusert antall feil, samt bedre grunnlag for gode beslutninger og prioriteringer.

2

Standardisering

En utfordring de fleste virksomheter har, er at de ofte har egne systemer for HMS rapportering, GDPR rapportering, internasjonale standarder, miljøsertifisering, kvalitetsarbeid etc. Kamude muliggjør å samle alt dette på et sted. Ved at flere enheter benytter samme system unngår virksomheten dobbeltarbeid, kommunikasjonen og rapporteringen forenkles og forbedres, kunnskap spres bedre på tvers av organisasjonen i tillegg til ledelsen får ny eller forbedret innsikt.

3

Innsikt

I Kamude får du en oversikt i sanntid tilpasset din rolle over de oppgaver du eller din enhet må håndtere, samt status på uhåndterte og håndterte risikoer og compliance områder slik at du har best grunnlag for beslutninger og prioriteringer. Gjennom å også kunne bygge dine egne løsninger kan du oppnå innsikt innen områder du i dag ikke har den ønskede innsikten du ønsker deg.

4

Skalerbarhet

Kamude skalerer i takt med bedriftens behov. Din virksomhet kan benytte Kamude i en avdeling eller et område og enkelt ta i bruk Kamude på nye lokasjoner, i nye avdelinger eller innen flere fagområder uten å måtte bytte system.

5

Ekte skybasert GRC

I en ekte skyløsning (SaaS) deler alle på ressursene, men du betaler bare for eget bruk. Kamude GRC er en ekte skyløsning hvor du kan komme raskt i gang uten installasjonskostnader bare du har nettilgang. Systemet oppgraderes automatisk og du er alltid på siste versjon.

6

Konfigurering

Kamude er et standardsystem med gode muligheter for konfigurering. Du slipper å betale for utvikling og tilpassing. Du tildeler roller og kan selv utvikle kravsett og modellere, delegere oppgaver med mer.

7

Alt i ett system

I Kamude er alle moduler integrert. Det er opp til deg hva du vil ta i bruk. Det er ikke behov for kjøp av tilleggsmoduler.

Et solid risikostyringssystem trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukevennlig plattform som leveres som en standard skyløsning, hvilket betyr at virksomheter kan komme raskt i gang uten store tekniske implementeringskostnader og kostbare utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun ut ifra bruk.

For å lære med om Kamude kan være en god løsning for din virksomhet, velkommen til å ta kontakt med Business Manager, Dagfinn Bang-Johansen på telefon dagfinn@kamude.no eller telefon 908 20 258.

8

Partnernettverk

Kamude samarbeider med anerkjente partnere med ekspertise innen sine fagfelt som del av vår GRC plattform.

Gjennom innhold partnere har skapt og vil skape fremover får våre kunder bistand til å håndtere risiko og krav. Vi har ulike partnere med ekspertise innen ulike bransjer og fagfelt for å best mulig dekke våre kunders behov. Eksempler på dette er GDPR, NSMs grunnprinsipper for IKT sikkerhet, Normen, Antihvitvasking, bærekraft, HMS med mer.