matomo cloud

GRC-plattform

Gjennom Kamudes plattform får du og dine kolleger en fleksibel GRC-plattform som effektiviserer arbeid med governance, risk management og compliance (GRC). Kamude kan benyttes til å håndtere et spesifikt kravsett eller risikoer, enten dette er interne krav eller eksterne krav, samt at Kamude kan benyttes på tvers av fagdisipliner. Gjennom Kamudes GRC plattform vil styret og ledelsen få en helt annen oversikt og innsikt enn å håndtere krav fra flere ulike silosystemer, Word, Excel eller SharePoint. Samtidig reduseres dobbeltarbeid som oppstår gjennom å jobbe med kravsett hver for seg. I tillegg forenkler Kamude kommunikasjonen på tvers av enheter som er involvert for å sikre samsvar med ulike krav på tvers av avdelinger.

Kamude er utviklet i tett samarbeid med ledende GRC spesialister og partnere, og byr på neste generasjons løsning innen GRC. I sirkelen til venstre kan du lese mer om noen av områdene vi har mest fokus på. Spesielt offentlig sektor, programvarehus og finansforetak er bransjer vi jobber tett med.

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258