Ønsker du bedre kontroll?

Gjennom styringssystemet Kamude får du og dine kollegaer en fleksibel GRC-plattform som effektiviserer arbeid med governance, risk management og compliance (GRC).

Kamude benyttes for å sikre styring, kontroll, innsikt og kontinuerlig forbedring i større virksomheter på tvers av avdelinger og fagområder. Fleksibiliteten i programvaren betyr at Kamude kostnadseffektivt kan brukes til kun å håndtere egendefinerte internkrav i en avdeling.

Unngå unødige kriser

Alle virksomheter må etterleve definerte lover og andre krav. Gjennom riktig bruk av Kamudes GRC plattform kan din virksomhet redusere sannsynligheten for å få «straff»/bøter, tape omdømme eller utsette ansatte og miljøet for unødig risiko. Dokumentert etterlevelse, gjort riktig, kan være svært lønnsomt.

Økt effektivitet og innsikt

En økonomiavdeling må ha et ERP system for å jobbe effektivt. Det samme bør gjelder GRC arbeid. Kamudes GRC plattform hjelper virksomheter å jobbe effektivt med GRC, reduserer antall feil og sikrer gode prosesser. I tillegg får ledelsen bedre innsikt til å ta gode beslutninger og prioriteringer.

Et solid styringssystem trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.